F  O  T  O  G  R  A  F  I  A

Espai reservat a exposicions fotogràfiques de companys i amics desapareguts

Les exposicions seran preferentment per temàtiques

Espero que aquest espai sigui del vostre grat

.

Joan Rossell