Josep Mateu


Josep Mateu i Morenilla (1930-2022) 

Soci de Càmera Club Sabadell, del 1950 fins al 2022

Soci fundador del grup DIVER-GENT

Part del material que serà exposat a l’exposició retrospectiva a la Fundació Acadèmia de Belles Arts de Sabadell,
del dia 13 d’abril al 13 de maig del 2024

Josep Busoms


Josep Busoms i Domènech  (1924-2016) 

Soci de Càmera Club Sabadell, del 1961 fins al 2016

www.josepbusoms.cat

Part del material que va ser exposat a l’exposició retrospectiva a la Fundació Caixa d’Estalvis de Sabadell,
del dia 22 de març al 22 de juliol del 2018


GALERIA RETROSPECTIVA


Josep Maria Vall


Josep Maria Vall Ponsa  (1955-2022) 

Soci de Càmera Club Sabadell, del 1961 fins al 2016

www.josepbusoms.cat

Part del material que va ser exposat a l’exposició retrospectiva a la Fundació Caixa d’Estalvis de Sabadell,
del dia 22 de març al 22 de juliol del 2018


GALERIA RETROSPECTIVA


Jaume Millan


Jaume Millan

Soci de:
Càmera Club Sabadell,
Agrupació Fotogràfica de Montcada
Foto UES
Grup DIVER-GENT


GALERIA RETROSPECTIVA


Lluis Carazo


Lluís Carazo

Soci de:
Càmera Club Sabadell
Foto UES
Grup DIVER-GENT

www.karazo.cat


GALERIA RETROSPECTIVA


Joan Rosell


Joan Rossell

Soci de
Càmera Club Sabadell
Espai Fotogràfic
Foto Club Montcada
Soci fundador del Grup DIVER-GENT

www.joanrosell.cat


GALERIA RETROSPECTIVA