Josep Mateu


Josep Mateu i Morenilla (1930-2022) 

Soci de Càmera Club Sabadell, del 1950 fins al 2022

Soci fundador del grup DIVER-GENT

Part del material que serà exposat a l’exposició retrospectiva a la Fundació Acadèmia de Belles Arts de Sabadell,
del dia 13 d’abril al 13 de maig del 2024