Josep Maria Vall


Josep Maria Vall Ponsa  (1955-2022) 

Soci de Càmera Club Sabadell, del 1961 fins al 2016

www.josepbusoms.cat

Part del material que va ser exposat a l’exposició retrospectiva a la Fundació Caixa d’Estalvis de Sabadell,
del dia 22 de març al 22 de juliol del 2018


GALERIA RETROSPECTIVA