Jaume Millan


Jaume Millan

Soci de:
Càmera Club Sabadell
Agrupació Fotogràfica de Montcada
Foto UES
Grup DIVER-GENT

M A R I N E S

Mostra gràfica, que crec poder anomenar impressionisme abstracte amb base fotogràfica divergent, incorrecta, provocadora… i indiferent o no assumible per a certs fotògrafs.

Obres realitzades en un temps prou llunyà i també actual, en la seva captura i edició, i que reflecteixen la meva evolució, en el transcurs de quasi vuit anys.

Barrejo vàries aficions, la fotogràfica, l’esportiva nàutica i els viatges, per això hi ha grups de fotos definits en els diferents vessants, paisatge, esport, etc., tots sota la meva particular visió estètica: volums, colors saturats, superposicions,  desenfocs, moviments i caos amb un ús i abús de filtres de tota mena.

Busco una imatge que em sigui plaent i no penso gens amb la normativa de l’estètica fotogràfica, encara que de manera inconscient, surt. Procuro que la imatge final  m’agradi i estigui dintre d’una tècnica prou correcta,  d’acord amb de les meves possibilitats.

Jaume Millán, Barcelona 1949

COL·LECCIÓ: M A R I N E S


VELES

ull entrar-Maquetación 1


VAIXELLS

ull entrar-Maquetación 1


POBLETS COSTERS

ull entrar-Maquetación 1


PLATGES

ull entrar-Maquetación 1


ALES DELTA

ull entrar-Maquetación 1


SURF

ull entrar-Maquetación 1